Home
Back

2011 Sütiste tee torustik

Client: SA North-Estonia Medical Centre / Year of completion: 2011

Tänava rekostrueerimisel paigaldati vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud.

Veetorustik PE100 D200, L=253m.

Kanalisatsiooni torustik PVC D200, L=285m.

Sademeveetorustik D400, L=289m