Home
Takaisin

2012 KSVR ja Lääne piirkonna ühendamine. Soojustorustik DN800.

Tilaaja: AS Tallinna Küte / Valmis: 2012

Soojustrassi ehitamise eesmärgiks oli KSVR ja Lääne piirkonna soojusvõrgu liitmine ühiseks süsteemiks. DN800 eelisoleeritud trassilõigu pikkus ületas 3000m, millest AS Küte ja Ehitus rajas üle 1500m.

IMAG1381

Soojustrassi koridor ristus suurematestänavatega nagu  Tehnika tänav, Nõmme ja Mustamäe tee ning Sõpruse puiestee.

IMAG1725

Soojustrassi kaevikute rajamine esitas ehitajale tõsise väljakutse, kulgedes läbi keerulise geoloogiaga ala. Seetõttu tuli kokku puutuda nii vesiliivade kui ebapüsiva liigniiske savipinnasega, mistõttu tuli kasutada erinevaid kuivendusviise (nõelfiltrid) kui ka rajada üle 1500 jooksva meetri  sulundseina.

Soojustrass läbis kahte raudteetammi, kuhu paigaldati 1200mm terashülsid ja katoodkaitse rajatised.

Tööde käigus uuendati ja tõsteti ringi hulgaliselt gaasi- elektri- ja veetrasse.