Home
Tagasi

2020 Tallinnas Õismäe kaugküttetorustiku ehitus

Tellija: Utilitas Tallinn AS / Valmis: 2020

Õismäe soojustorustike renoveerimine 2020 aastal. Tööde tellijaks Utilitas Tallinn. Töid teostati nii välistrasside ehitusel, kui ka hoonete sisetorustike renoveerimisel. Tööde teostamise periood oli aprillist -novembrini 2020 .Töid teostati etappidena, kokku 9 etappi. Kokku ehitati ca 8000 meetrit soojustorustikku, suuremate torustike läbimõõt oli DN 600. Keevisõmbluste kogupikkuseks oli 4000 meetrit.   Teekatteid taastati ca 30 000 m2 ulatuses.

Etapp III Etapp III_ DN600 torud Etapp III_ küna kinniladimise näide Etapp III_Torustiku ehitus liiklusele avatud tänaval Etapp IV_U-kompekas Etapp VI- Kaeve sisehoovis Haru IMG_4688 Kaevud Keevitus põõsas Ladustusplats Magistraal N14 N13 N12 N11 N101-104 U-komp