Sageli on ehitustegevuse piirkonnas tegemist varisemisohtliku pinnasega. Kaevikute toestamist sulundseina vaiadega teostame alates 2000. aastate lõpust. Alates 2013. aastast kasutame lisaks aga ka vibratsioonivaba sulundseina masinat Kowan Still Worker ning vastavat tehnoloogiat, mis on Eestis ja kogu Baltikumis ainulaadne, samuti mitmel pool Euroopas ainulubatud tehnoloogia kaeviku toestamisel linnakeskustes.