Home
Takaisin

Maardu-Irun lämpöverkoston eristys

Tilaaja: Tallinna Küte AS / Valmis: 2015

Peruskorjattiin täysin maan päällä sijaitseva DN600- ja DN500-putkisto kokonaispituudeltaan noin 10 000 metriä.

Putkiston eristys vaihdettiin, suoritettiin putkiston tukien huoltokorjaus ja poistettiin haaraliitäntä.

Eristyksenä käytettiin AS KE INFRA:n valmistamaa 70 ja 90 mm paksua PUR-eristettä.