Home
Takaisin

Tallinnan DN 1200 -lämpöverkon eristystyöt

Tilaaja: Tallinna Küte AS / Valmis: 2015

Peruskorjattiin täysin maanalainen ja osittain maan päällä sijaitseva DN1200-putkisto yhteispituudeltaan 8000 metriä.

2015_2

Putkistossa vaihdettiin eristys, peruskorjattiin kaikki liitoskohdat, asennettiin DN800:n sulkurakenteet, vaihdettiin DN1200-putkiston kompensaattorit, vaihdettiin tarvittaessa RB-kanavan rakenteet ja rakennettiin koko kanavan vesieristys ja palautettiin aiempi tila.

Hydroisolatsioon

Eristyksenä käytettiin AS KE INFRA:n valmistamaa 120 ja 90 mm paksua PUR-eristettä.